روزنامه دنیای اقتصاد. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۶-۰۲

یعنی آمریکا سمت او را در آن تاریخ به رسمیت نمیشناخت. بنا به گزارشها در این حملات هفت نفر (که پنج نفر آنها از مهاجمین هستند) کشته و نوزده تن دیگر زخمی شدند. این تظاهرات منجر به برخورد میان حزب توده و برخی از گروههای ناسیونالیست جبهه ملی شد و نهایتا به تیراندازی و قتل یک افسر پلیس انجامید و چند نفر در تیراندازی متقابل کشته شدند. به عبارت دیگر، انتخاب معنی درست و مقتضی متن، در ترجمههای بعدی آسانتر خواهد بود.

مارک کراسیچ (Mark Kirasich)، معاون مدیر بخش توسعه کمپین آرتمیس در مقر ناسا در واشنگتن، گفت: انتخاب این مناطق به این معنی است که ما گامی بزرگ به سوی بازگشت انسان به ماه برای اولین بار از زمان ماموریت آپولو برداشتهایم. از نکات قابل تذکر به کسانی که قصد انتخاب این رشته را بهعنوان رشته مطلوب و مورد علاقه برای ادامه تحصیل خود دارند این است که موفقیت در تحصیل این رشته، علاوه بر تسلط نسبی بر دروسی مثل ریاضی و آمار و مدلسازی به علاقه و روحیه کنکاش و گردشگری در برخی از گرایشهای آن نیازمند است.

درحالیکه کودتاکنندگان درصدد جلب او بودند و او مطلب را با مصدق در میان گذاشته بود و افسران که در تشکیلات آگاهی نفوذ داشتند، با آگاهی و پیبردن به برنامه افشارطوس قرار دیدار با او را به تله مرگ او تبدیل کرده بودند. این نکته در گزارش دیدار هندرسون با مصدق نیز منعکس است که میگوید در دیدار عصر 27 مرداد 1332 با توجه به آن فرمان دیگر او را آقای نخستوزیر خطاب نکرد. وی معتقد است؛ احتمال وجود حیات در دیگر سیارات بیشتر از عدم آن است؛ اما باید دید چه شکلی از آن در فضای کیهانی به وجود آمده است.

او در جمع پر احساس و انبوه استقبال کنندگان ایرانی گفت: هر چند ما هرگز قبلا در ایران نبودم ولی کشور زیبای شما را از فضای لایتناهی دیدیم و زیبای هایش را بسیار تحسین کردیم. اسنودن در پاسخ به پرسش یکی از حضار که گفته بود آیا تمدن غریبه – موجودات فضایی- می توانند به وسیله این پیام های رمزنگاری شده با انسان ارتباط برقرار کنند، اعلام کرد جوامع پیشرفته کنونی تمایل دارند همه ارتباطات خود را در فضای مجازی و ماهواره ای، رمزی کنند؛ به همین دلیل ما تاکنون نتوانسته ایم ارتباطی با آن تمدن های پیشرفته کیهانی برقرار کنیم. برخی از ما سفر های لوکس و اقامت در هتلی مدرن را ترجیح می دهیم و برخی دیگر طبیعت گردی و کمپ زدن را.

در ابتدای سال ۱۴۰۰ با توجه به اسامی که دوستان اعلام کردند، من و آقای محمد جواد صرامی و آقای احسان جانمی قرار شد که به عنوان هیئت مؤسس در سامانهای که خود وزارت ارشاد و انجمن هنرهای نمایشی اعلام کرده بود، مدارک اولیه را بارگذاری کنیم تا بتونیم بحث انتخابات را انجام دهیم. تاریخ فناوری، استفاده از ابزار توسط انسانهای اولیه بخشی از روند کشف و تکامل است. با بسیاری از مفسران که انتظار داشتند چرچ و ایفان در نقش Sandman and the Lizard ظاهر شوند. همچنین كتیبه ای یونانی بر سر در یكی از اتاق های طبقه سوم قرار دارد كه از این غار به عنوان معبد هراكلس نام برده است. برای مثال، اخبار مربوط به افتتاح یک بیمارستان، ذاتاً فقط در زمان افتتاح منتشر میشوند و نمیتوانند به عنوان شاهدی برای توجه مستمر منابع به این موضوع به کار گرفته شوند. تعدادی از آژانسهای مسافرتی، تورهایی با عنوان مانترا ارائه میدهند.

شاه پس از رفراندوم و ابطال و انحلال مجلسین توسط مصدق حکم برکناری او را صادر کرد. دوم اینکه نواب با تمدید قانون تفویض اختیارات قانونگذاری به مصدق مخالف بود و آن را مخالف قانون اساسی میدانست و استعفا کرد. حسین نواب پس از کمتر از سه ماه به دلیل مخالفت اصولی با دو اقدام استعفا کرد: یکی فشار حسین فاطمی برای قطع رابطه فوری با انگلیس بود که افکار عمومی هم حامی و آماده بود. نواب معتقد بود ملیکردن نفت اقدامی قانونی است که باید با توافق بر سر غرامت و نحوه پرداخت آن اجرائی شود و نیاز به رابطه و مذاکره دارد. 2- تحریم نفتی ایران درست نیست، بلکه به دلیل روشننکردن تکلیف ملیکردن نفت با نرفتن زیر بار پرداخت غرامت قانونی و به حکم دادگاه درباره منع فروش مال غیر بوده است. به مبارزه رنگ ضدامپریالیستی میدهد، از ملیکردن شرکت نفت «انگلیس» و شیلات در دست «شوروی» نام میبرد، بدون تذکر اینکه اولا شیلات ملی نشد بلکه اتفاقا دوره اجاره 25ساله آن که در اجرای قرارداد مودت منعقد شده بود در ۱۳۳۱ سر آمد و ثانیا شیلات امری قابلمقایسه و در حد صنعت نفت نبود!

با وجود چنین واقعیتی که هیچ موجود زنده ای در خارج از سیاره زمین کشف نشده است، علوم طبیعی جدید به قدری پیشرفت کرده اند که اکنون می توان این مسئله را بر مبنای علمی استواری بنیان نهاد. 4- عملیات کودتا برای استفاده از واحدهای ارتش در تهران و خارج پایتخت و سازماندهی نیروی سرکوبگر خیابانی». در اشاره به فرهمندی یا کاریزمای مصدق به مخالفت اصولی او با رضاشاه اشاره میکند، که در آن مقطع با رواج نوعی بیزاری و رنجش اقشار مختلف مردم، خصوصا اعمال خشونت در کشف حجاب، سربازی اجباری، درهم شکستن نفوذ خوانین و خانسالاری، تأسیس مدارس مدرن خصوصا برای دختران، تحمیل نظام مالیاتی و خشونت ورزیدن در رفتار فردی، با واقعیات زمان تطبیق میکند. 4. جمجمه انسان از 29 استخوان مختلف تشکیل شده است. 36. 99 درصد کلسیم بدن انسان در دندان ها و استخوان هایش قرار دارد.

در سال 2001 کتاب تازهای توسط آقای آبراهامیان به نام «بحران نفت» و به گفته ایشان بر اساس آخرین اسناد سری آشکار شده درباره گزارشهای سفارت آمریکا و سی آی ای (سیا) منتشر شده است که چون آن اسناد را خواندهام، در زیر برخورد جانبدارانه ایشان را در این کتاب نیز بهاختصار نشان میدهم. برخلاف نظر آقای آبراهامیان حزب توده که کشف سازمان افسری 700 نفری و بسیار منسجم و سری آن با دراختیارداشتن برخی از نخبهترین افسران نشان داد که برنامه چقدر جدی بوده است! از زمان تأسیس دارالفنون در ایران ، درس جغرافیا جزئی تفکیک ناپذیر در برنامه های آموزش رسمی کشور بوده و همچنان موقعیت مستحکم خود را حفظ کرده است. ». که البته حزب توده به دلیل دخالت در ترور شاه «غیرقانونی» شده بود و در «قضیه نفت هم موضعی مخالف مصدق» داشت! بعد از او سیدحسین فاطمی، وزیر خارجه شد که فورا هم با انگلیس اعلام قطع رابطه کرد که منجر به تعطیلی صنعت نفت و عدم فروش و اعلام سیاست انفعالی «اقتصاد بدون نفت» شد و هم لایحه تمدید اختیارات را به تصویب رساند.

دکتر مصدق در کابینه بعد از 30 تیر ۱۳۳۱ که از لاهه بازگشته و با حسین نواب، سفیر باشخصیت ایران آشنا شده بود، او را وزیر خارجه کرد. برای جلوگیری کمآبی صنایع خط سوم انتقال آب خلیجفارس به اصفهان در حال ساخت بود. درحالیکه گروهی افسر پاکسازیشده قربانی خصومت دیگران، که ضمنا دارای تربیت حرفهای مخالف کمونیسم هم بودند هم برای منافع شخصی و هم به دلیل یا بهانه جلوگیری از سقوط کشور به دامان شوروی درصدد کودتا بودند و ربطی به طبقه اجتماعی از نوع مارکسیستی آنها ندارد.

البته بهانه تغییر و انتصابات اداره کل ارشاد اصفهان و موضاعات دیگری دست به دست هم داده تا این انتخابات برگزار نشود و به دید من شاید دوستان اداره ارشاد به اهمیت موضوع انتخابات و تشکیل انجمن هنرهای نمایشی پی نبردند و اکنون این کار ابطال مانده است. توجه به گذشتهٔ انسان بهطور طبیعی باعث تقسیم زمان به تکههای قابل اداره شدهاست. برنامه «ت پ آژاکس» یا «تی پی ایجکس» نام دارد که با جستوجوی ساده در گوگل قابل دستیابی است. قدیمی ترین برنامه های رادیویی ما از دهه ی ۱۹۳۰ به طور موثر به فاصله ی ۱۰۰ هزار ستاره سفر می کرد. ما فرزندانمان را به سمت پزشکی و فنی هدایت میکنیم و بعد همینها از طرف دانشگاههای اروپایی و آمریکایی بورسیه میشوند. برای قرنها انسانها به آسمان خیره شدهاند تا نشانی از حیات فرازمینی را ببینند. منظور از تاریخ (۱)، مجموعهٔ رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و رویدادهایی است که در گذشته و در زمان و مکان زندگی انسانها و در رابطه با آنها رخ دادهاست.

به همین دلیل در مقام ریاست شهربانی صحت انتخابات را تضمین کرد و منظور از مغازله با جبهه ملی، همین اقدام او بود که موجب پیروزی کاندیداهای جبهه ملی در مجلس شد! باید بدانید سوئیس از جمله بیطرفترین کشورهای جهان است و همین موجب شده این کشور میزبان سازمانهای بین المللی، از جمله صلیب سرخ و سازمان تجارت جهانی و یکی از دو دفتر اروپایی سازمان ملل باشد. مخالفت مصدق موجب از همه چی استعفای زاهدی شد. زاهدی که حزب توده را غیرقانونی میدانست اصولا با مجوز تظاهرات آن حزب موافق نبود، از مصدق خواست که رئیس و معاون شهربانی را که در سلسلهمراتب و حیطه مسئولیت او بودند آزاد کند. تردیدی نیست که در دوره همکاری رضاشاه با آلمان نازی در پروژههای صنعتی و عمرانی، غیر از مخالفان ایدئولوژیک آلمان، نظامیان از بهرام آریانا تا خسرو روزبه و بیشتر مردم دلزده از انگلیس طرفدار آلمان بودند و حتی رابط اصلی این توافق دکتر متیندفتری، داماد مصدق بود که به نخستوزیری هم رسید و مشوق برنامه توسعه صنعتی دکتر شاخت بود.

یرواند آبراهامیان در معرفی سایر همکاران زاهدی در برنامه کودتا با منطق کمونیستی خود میکوشد جایگاه طبقاتی هرکدام را شرح دهد. چینش این کتاب به این صورت است که ابتدا سوالات تستی قرار دارد، سپس پاسخنامه تشریحی و در انتهای کتاب درسنامه آورده شده است. برای نشاندادن اجمالی نمونههای عدم دقت و دیدگاه جانبدارانه آقای آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» به مندرجات 325 صفحه بخش اول اکتفا میشود، بخش بعد آن کتاب کلا درباره تاریخچه حزب توده از دیدگاه ایشان است. بنابراین پوشش مطالب کتاب قبلی و این کتاب دقیقاً یکی است، فقط نوع ارائه آنها متفاوت است. خصوصا اکنون که کلیه اسناد نظامی و غیرنظامی آن دوران در اختیار جمهوری اسلامی است. به بازنشسته کردن و اخراج 136 تن از ژنرالها و امرای رضاشاهی ارتش برای سلطه بیشتر بر ارتش در مقام وزارت دفاع ملی اشاره میشود که «عامل اصلی انگیزش آن افسران به طرح کودتا و نیروی محرکه آن» بود.

آبراهامیان فقط از این کلیشه حزبی که انگشت اتهام را بهسوی رزمآرا، رئیس ستاد ارتش میگرفت، نام نبرده است اما از این مقطع به روایت حزب توده نزدیک میشود. وی اضافه کرد: اگر شخصی به مدرک صادر شده اعتراضی داشت، می تواند این اعتراض را علنی کند. برای اضافه کردن روز، ماه، سال به تاریخ شمسی یا میلادی اطلاعات زیر را وارد و بر روی محاسبه کلیک کنید. از طرفی برای مسافرتهای طولانی، هواپیما بهترین گزینه است، اما باید سعی کنید پرواز مستقیم داشته باشید. دلیل اصلی آنان این بود که هرگونه مصالحه با ایران، باعث خواهد شد کشورهای دیگر نیز راه ایران را رفته و کنترل بازار جهانی نفت از دست آنان خارج شود». در آمد رشته جغرافیا در خارج از کشور نیز متغیر است و بستگی دارد در کدام کشور قصد داشته باشید با این رشته مشغول به کار شوید. و در فاصله 150 متری، به سنگنگاره 185 ساله فتحعلیشاه قاجار میرسید که در آن وی سوار بر اسب با نیزه و کمان مشغول به شکار است.

سومریها، اکدیها، بابلیها و آشوریها همه در این منطقه شکل گرفته و رشد پیدا کردند. جغرافیای انسانی شاخهای از جغرافیا است که متوجه بررسی الگوها و فرایندهایی است که برهمکنش انسان با محیطهای جورواجور را شکل میدهد، که شامل جنبههای انسانی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی میباشد. هژیر را که قطعا مخالف کمونیسم و نفوذ شوروی بود، سیاستمداری طرفدار انگلیس مینامد. اگر به نقش او در فروپاشی نهضت جنگل اشاره میکند، برای این است که نهضت با شوروی متحد شده و جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان را پدید آورده بود و زاهدی مأمور از میان برداشتن آن ترکیب تجزیهطلبانه میشود.

«نکته دیگر آنکه آمریکا و انگلیس بهشدت از همراهینکردن شاه در برکناری یا همراهی او با کودتا از او انتقاد میکنند. کناررفتن او که عامل اصلی پیروزی جبهه ملی در انتخابات بود و به همین دلیل وزیر کشور شده بود، سرآغاز مخالف و جبههگیری منجر به برکناری مصدق و جانشینی زاهدی بود که آبراهامیان اشارهای به آن نکرده است. آنان شکست قوام و 30 تیر را به علت همکارینکردن شاه با او میدانند؛ بهطوری که بعد از قضیه 30 تیر، سفیر آمریکا (هندرسون)، بهطورمستقیم به شاه میگوید که در صورت همکارینکردن او با کودتا، آمریکا از جانشینی علیرضا، برادر شاه، بهجای او حمایت خواهد کرد».